Carian

Korporat

Maklumat-maklumat korporat Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) untuk rujukan orang awam seperti Pengenalan, Visi dan Misi, Carta Organisasi, Menteri dan Timbalan Menteri, Pengurusan Atasan dan lain-lain.

Perutusan
Menteri Pendidikan Tinggi
Tujuan utama KPT menyediakan portal ini adalah untuk memberi ruang kepada orang ramai mengakses maklumat dan fakta mengenai kementerian ini serta perkhidmatan yang disediakan. Selain itu, portal ini juga memberi peluang kepada pengunjung untuk mengutarakan pandangan, pendapat dan maklum balas mengenai kementerian selain membuat sebarang pertanyaan yang berkaitan.
Ketua Setiausaha
Melalui portal ini, segala program semasa KPT boleh diketahui dengan mudah dan pantas. Pelbagai maklumat yang bermanfaat kepada pengguna, pelanggan dan pihak berkepentingan juga dapat diakses secara terus dan menjadi sumber rujukan yang berguna kepada masyarakat.
Pengenalan
KPT berperanan penting dalam mewujudkan ekosistem pengajian tinggi yang terbaik di universiti awam (UA), institusi pengajian tinggi swasta (IPTS), politeknik dan juga kolej komuniti. Semua institusi ini merupakan komponen utama ekosistem pendidikan dan latihan negara yang akan menjana para pemikir, ilmuwan, sarjana, tenaga kerja mahir dan separa mahir sesuai dengan peranan masing-masing.
Visi
Pendidikan Tinggi Berkualiti, Insan Cemerlang, Negara Sejahtera
Misi
Melestarikan ekosistem pendidikan tinggi yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara
  1. Mengumumkan keputusan permohonan kemasukan pelajar dalam tempoh 30 hari bekerja sebelum pendaftaran pelajar baharu ke Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan ILKA.
  2. Mengeluarkan surat tawaran Biasiswa/ Pinjaman kepada pegawai dalam perkhidmatan dan mahasiswa dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas kelulusan pihak berkuasa melulus.

Pencapaian Piagam Pelanggan

Logo KPT

Portal Rasmi Kementerian Pendidikan Tinggi © 2022 Hak Cipta Terpelihara

Kemaskini Terakhir: Rabu 27 September 2023, 16:45:06.