Korporat

Maklumat-maklumat korporat Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) untuk rujukan orang awam seperti Pengenalan, Visi dan Misi, Carta Organisasi, Menteri dan Timbalan Menteri, Pengurusan Atasan dan lain-lain.

Bahagian Perancangan Strategik

Latar Belakang

 • Bahagian Perancangan Strategik merupakan satu (1) bahagian utama daripada 14 Bahagian di Kementerian Pendidikan Tinggi yang bertanggungjawab untuk menyelaras hala tuju dan keputusan strategik Kementerian.
 • Bahagian ini ditubuhkan susulan daripada penstrukturan semula organisasi Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar (BPPD) mulai pada 1 Mei 2022.
 • Bahagian ini terdiri daripada lima (5) seksyen iaitu Seksyen Kebolehpasaran Graduan dan Keusahawanan, Seksyen Data, Seksyen Sukan, Seksyen Parlimen dan Inovasi serta Seksyen Pentadbiran, Pengurusetiaan dan Jemaah Menteri.
 • Bahagian ini bertanggungjawab kepada Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan diterajui oleh Pegawai Tadbir dan Diplomatik (PTD), JUSA C bersama-sama dengan 54 perjawatan yang terdiri daripada pelbagai skim, gred dan jawatan.

Visi & Misi

Visi

Perancangan Strategik Mampan, Insan Cemerlang

Misi

Memperkasa perancangan strategik Kementerian yang mampan dalam melahirkan graduan yang berkualiti, berdaya saing dan holistik.

Objektif

 • Menjadikan Kementerian sebagai peneraju pendidikan tinggi berkualiti melalui transformasi strategik yang dilaksanakan dari semasa ke semasa.
 • Memacu hala tuju strategik Kementerian untuk jangka pendek, sederhana dan panjang selaras dengan agenda dan keperluan negara.
 • Menerajui pelaksanaan keputusan strategik Kementerian secara holistik demi melahirkan individu yang berpotensi bagi memenuhi aspirasi negara.

Piagam Pelanggan

 • Memastikan penyaluran peruntukan berkaitan dana usahawan disalurkan kepada IPT yang berkenaan dengan jumlah sepertimana yang telah diluluskan dalam tempoh empat (4) minggu dari tarikh keputusan permohonan dimaklumkan.
 • Memaklumkan keputusan Kelulusan Program Intervensi Kebolehpasaran Graduan (GE) dan penyaluran dana kepada IPT dalam tempoh empat (4) minggu selepas Mesyuarat Jawatankuasa Induk Dana Intervensi Kebolehpasaran Graduan bersidang.
 • Memproses permohonan data terbuka dari Bahagian/agensi/orang awam dalam tempoh sekurang- kurangnya tiga (3) hari bekerja.
 • Memperaku senarai penawaran Biasiswa YB Menteri Pendidikan Tinggi -Atlet Cemerlang IPT untuk kelulusan Jawatankuasa Kerja Penajaan (JKKP) dalam tempoh 90 hari dari tarikh tutup permohonan.

Struktur Organisasi

 2022 09 22 Bahagian Perancangan Strategik

Fungsi

 • Melahirkan graduan yang dapat memenuhi permintaan pasaran dan kehendak industri; dan berciri keusahawanan melalui platform yang bersesuaian.
 • Menjadi pusat pangkalan data dan maklumat pendidikan tinggi bagi tujuan perancangan dan penggubalan dasar pendidikan tinggi negara.
 • Membentuk sahsiah dalam kalangan graduan melalui program dan aktiviti pembangunan dan pembudayaan sukan di Institusi Pendidikan Tinggi (IPT).
 • Memastikan perkara berkenaan Parlimen dan Inovasi di peringkat Kementerian berjalan dengan lancar selaras dengan arahan dan peraturan yang berkuat kuasa.
 • Memastikan perancangan mesyuarat-mesyuarat utama KPT, hal ehwal pentadbiran bahagian dan urusan berkaitan kertas Jemaah Menteri dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

Maklumat No Telefon untuk Dihubungi, No Faks, Emel & Alamat

Bahagian Perancangan Strategik
Kementerian Pendidikan Tinggi
Aras 3, No 2, Menara 2
Jalan P5/6 Presint 5,
62200 Putrajaya
Tel: 03-8870 6000
 • Terakhir dikemaskini pada .
 • Hits: 10369
Logo KPT

Portal Rasmi Kementerian Pendidikan Tinggi © 2022 Hak Cipta Terpelihara

Kemaskini Terakhir: Jumaat 14 Jun 2024, 19:20:56.