Corporate

Corporate information of the Ministry of Higher Education (MoHE) for public reference such as Introduction, Vision and Mission, Organisation Chart, Minister and Deputy Minister, Top Management and others.

Bahagian Perancangan Strategik

English translation not available for this content.

Latar Belakang

 • Bahagian Perancangan Strategik merupakan satu (1) bahagian utama daripada 14 Bahagian di Kementerian Pendidikan Tinggi yang bertanggungjawab untuk menyelaras hala tuju dan keputusan strategik Kementerian.
 • Bahagian ini ditubuhkan susulan daripada penstrukturan semula organisasi Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar (BPPD) mulai pada 1 Mei 2022.
 • Bahagian ini terdiri daripada lima (5) seksyen iaitu Seksyen Kebolehpasaran Graduan dan Keusahawanan, Seksyen Data, Seksyen Sukan, Seksyen Parlimen dan Inovasi serta Seksyen Pentadbiran, Pengurusetiaan dan Jemaah Menteri.
 • Bahagian ini bertanggungjawab kepada Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan diterajui oleh Pegawai Tadbir dan Diplomatik (PTD), JUSA C bersama-sama dengan 54 perjawatan yang terdiri daripada pelbagai skim, gred dan jawatan.

Visi & Misi

Visi

Perancangan Strategik Mampan, Insan Cemerlang

Misi

Memperkasa perancangan strategik Kementerian yang mampan dalam melahirkan graduan yang berkualiti, berdaya saing dan holistik.

Objektif

 • Menjadikan Kementerian sebagai peneraju pendidikan tinggi berkualiti melalui transformasi strategik yang dilaksanakan dari semasa ke semasa.
 • Memacu hala tuju strategik Kementerian untuk jangka pendek, sederhana dan panjang selaras dengan agenda dan keperluan negara.
 • Menerajui pelaksanaan keputusan strategik Kementerian secara holistik demi melahirkan individu yang berpotensi bagi memenuhi aspirasi negara.

Piagam Pelanggan

 • Memastikan penyaluran peruntukan berkaitan dana usahawan disalurkan kepada IPT yang berkenaan dengan jumlah sepertimana yang telah diluluskan dalam tempoh empat (4) minggu dari tarikh keputusan permohonan dimaklumkan.
 • Memaklumkan keputusan Kelulusan Program Intervensi Kebolehpasaran Graduan (GE) dan penyaluran dana kepada IPT dalam tempoh empat (4) minggu selepas Mesyuarat Jawatankuasa Induk Dana Intervensi Kebolehpasaran Graduan bersidang.
 • Memproses permohonan data terbuka dari Bahagian/agensi/orang awam dalam tempoh sekurang- kurangnya tiga (3) hari bekerja.
 • Memperaku senarai penawaran Biasiswa YB Menteri Pendidikan Tinggi -Atlet Cemerlang IPT untuk kelulusan Jawatankuasa Kerja Penajaan (JKKP) dalam tempoh 90 hari dari tarikh tutup permohonan.

Struktur Organisasi

 2022 09 22 Bahagian Perancangan Strategik

Fungsi

 • Melahirkan graduan yang dapat memenuhi permintaan pasaran dan kehendak industri; dan berciri keusahawanan melalui platform yang bersesuaian.
 • Menjadi pusat pangkalan data dan maklumat pendidikan tinggi bagi tujuan perancangan dan penggubalan dasar pendidikan tinggi negara.
 • Membentuk sahsiah dalam kalangan graduan melalui program dan aktiviti pembangunan dan pembudayaan sukan di Institusi Pendidikan Tinggi (IPT).
 • Memastikan perkara berkenaan Parlimen dan Inovasi di peringkat Kementerian berjalan dengan lancar selaras dengan arahan dan peraturan yang berkuat kuasa.
 • Memastikan perancangan mesyuarat-mesyuarat utama KPT, hal ehwal pentadbiran bahagian dan urusan berkaitan kertas Jemaah Menteri dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

Maklumat No Telefon untuk Dihubungi, No Faks, Emel & Alamat

Bahagian Perancangan Strategik
Kementerian Pendidikan Tinggi
Aras 3, No 2, Menara 2
Jalan P5/6 Presint 5,
62200 Putrajaya
Tel: 03-8870 6000
 • Last updated on .
 • Hits: 10744
MoHE Logo

Ministry of Higher Education Official Portal © All Rights Reserved

Last Modified: Thursday 25 July 2024, 04:35:17.

sirim-logo