logo kpt black

TEKS UCAPAN

YANG BERHORMAT DATUK TS. MUSTAPHA SAKMUD

Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi

MAJLIS PENUTUP
KEJOHANAN 17TH FIRA MALAYSIA CUP 2024

26 April 2024


Terima kasih Saudara/i Pengacara Majlis,

Assalamualaikum W.B.T dan Salam Sejahtera
Salam Perpaduan
Salam Malaysia Madani

(RUJUK SALUTASI)

PENDAHULUAN

1. Sebagai memulakan acara, marilah kita sama-sama zahirkan kesyukuran ke hadrat Allah swt kerana dengan izin-Nya kita dapat sama-sama berhimpun dalam Majlis Penutup 17th FIRA MALAYSIA CUP 2024 pada hari yang berbahagia ini.

2. Bagi pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, khususnya Yang Berhormat Menteri, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Federation of International Robosports Association (FIRA) atas inisiatif penganjuran kejohanan yang sungguh bermakna ini.

3. Tahun demi tahun penganjurannya, jelas FIRA Malaysia Cup telah mendapat banyak perhatian dan dokongan. Ini dapat dilihat menerusi jumlah penyertaan yang kian meningkat dan bilangan kategori yang dipertandingkan semakin meluas saban tahun.

PERKEMBANGAN INDUSTI ROBOTIK MALAYSIA

Dif-dif jemputan serta hadirin dan hadirat sekalian,

4. Sejak kebelakangan ini, perkembangan robotik di Malaysia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Negara ini semakin memperkuat kehadiran dalam bidang robotik melalui pelbagai inisiatif penyelidikan, pendidikan, dan industri. Berikut adalah beberapa perkembangan utama dalam bidang robotik di Malaysia:

i. Pendidikan dan Penyelidikan
Universiti-universiti di Malaysia, termasuk Universiti Malaya, Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti Sains Malaysia telah menjalankan penyelidikan dalam bidang robotik. Program sarjana dan kedoktoran dalam robotik dan kecerdasan buatan semakin popular dalam kalangan pelajar tempatan.

ii. Pusat Kejuruteraan Robotik
Beberapa pusat kejuruteraan robotik telah ditubuhkan di Malaysia, termasuk Pusat Kecemerlangan Robotik di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan Pusat Kecemerlangan Robotik di Universiti Malaysia Sabah (UMS). Pusat-pusat ini berusaha untuk mendorong inovasi dan pengembangan teknologi robotik di Malaysia.

iii. Industri Robotik: Industri robotik di Malaysia semakin berkembang terutamanya dalam sektor-sektor seperti pembuatan, automotif, elektronik dan perubatan. Syarikat-syarikat tempatan dan multinasional semakin melabur dalam penyelidikan, pembangunan dan penerapan teknologi robotik untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti.

iv. Kerjasama Antarabangsa

Malaysia juga terlibat dalam kerjasama antarabangsa dalam bidang robotik. Kemitraan dengan negara-negara maju seperti Jepun, Korea Selatan, dan Amerika Syarikat telah membantu mempercepat pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kemahiran dalam bidang ini.

v. Komuniti Robotik

Komuniti robotik di Malaysia semakin berkembang, dengan penyelenggaraan pertandingan robotik, bengkel, dan acara-acara lain yang mendorong minat dan bakat dalam bidang ini. Inisiatif seperti Robotex Malaysia dan pertandingan-pertandingan robotik di peringkat sekolah dan universiti telah membantu membentuk generasi muda yang berminat dalam robotik.

5. Dengan kesemua perkembangan ini, Malaysia terus berusaha untuk menjadi pemain utama dalam arena global robotik. Diharapkan inovasi dan pembangunan dalam bidang ini akan terus berkembang untuk mendukung transformasi industri, inovasi teknologi, dan pembangunan ekonomi negara.

PENUTUP

Dif-dif jemputan serta hadirin dan hadirat sekalian,

6. Saya percaya dengan tercapainya objektif utama penganjuran FIRA Malaysia Cup iaitu untuk meningkatkan minat Masyarakat umum terhadap sains dan teknologi, di samping memberi ruang kepada pelajar-pelajar mengembangkan daya kreativiti mereka bakal melahirkan graduan TVET yang berkualiti, berkebolehan dan berkemahiran tinggi dalam bidang teknologi komputer, elektrikal, dan mekanikal akan mampu meningkatkan kebolehpasaran graduan TVET tempatan di Malaysia selari dengan hasrat Lonjakan 4: Graduan TVET berkualiti di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2025 (Pendidikan Tinggi) yang digariskan oleh pihak kementerian.

7. Akhir kata, saya sekali lagi menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan komitmen yang tinggi dalam menjayakan kejohanan pada tahun ini. Terima kasih kepada jawatankuasa teknikal, jawatankuasa pelaksana, para penaja, para peserta, para juri dan hakim serta semua individu yang banyak memberikan sokongan dengan penuh dedikasi bagi menjamin kejayaan kejohanan kali ini.

8. Akhir kata, dengan lafaz mulia Bismillahir Rahman nir Rahim, saya merasmikan Majlis Penutup Kejohanan 17th FIRA MALAYSIA CUP 2024.

Sekian, WabillahiTaufik Wal Hidayah Wassalamualaikum W.B.T

Muat Turun:

  pdf TEKS UCAPAN YBTM - FIRA POLISAS (195 KB)

  • Terakhir dikemaskini pada .
  • Hits: 795
Logo KPT

Portal Rasmi Kementerian Pendidikan Tinggi © 2022 Hak Cipta Terpelihara

Kemaskini Terakhir: Jumaat 12 Julai 2024, 03:02:21.