Pemberitahuan Pertanyaan Lisan Dewan Rakyat, Mesyuarat Ketiga, Penggal Kedua, Parlimen Kelima Belas

2023 10 20 ybtm 01 2023 10 20 ybtm 02 2023 10 20 ybtm 03
  • Terakhir dikemaskini pada .
  • Hits: 3332
Logo KPT

Portal Rasmi Kementerian Pendidikan Tinggi © 2022 Hak Cipta Terpelihara

Kemaskini Terakhir: Sabtu 24 Februari 2024, 09:25:25.