Perkhidmatan

Maklumat berkaitan perkhidmatan teras yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) serta agensi dibawahnya kepada golongan pelajar, institusi dan juga warga kementerian

Malaysia Greater Research Network System (MyGRANTS)

MyGRANTS Untuk Penyelidik

MyGRANTS direkabentuk dan dibangunkan untuk memudahkan penyelidik dalam urusan dan aktiviti penyelidikan. Diantara perkhidmatan yang disediakan melalui MyGRANTS kepada seluruh penyelidik khususnya penyelidik dibawah Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) adalah seperti berikut:

 1. Menyediakan one-stop-center untuk pengurusan geran penyelidikan yang disediakan oleh KPT iaitu di bawah Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT (BPKI) yang meliputi modul-modul berikut :

 2. Geran-geran yang boleh dimasukkan melalui MyGRANTS adalah seperti berikut:

  • Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  • Exploratory Research Grant Scheme (ERGS)
  • Prototype Development Research Grant Scheme (PRGS)
  • Trans Disciplinary Research Grant Scheme (TRGS)
  • Long Term Research Grant Scheme (LRGS)
  • Research Acculturation Grant Scheme (RAGS)
  • Geran Sanjungan Penyelidikan KPM (GSP-KPM)
  • Research Acculturation Collaborative Effort (RACE)
  • Malaysia Laboratories for Academia-Business Collaboration (MyLAB)

Dengan penggunaan MyGRANTS ini serta komitmen dan sokongan padu penyelidik serta semua pihak yang terlibat dengan penyelidikan termasuk Pusat Pengurusan Penyelidikan IPT(RMC) dan Panel Penilai , penyelidik akan lebih mudah berkomunikasi, berurusan dan mendapatkan maklumat terkini dengan cepat dan tepat, dengan itu akan merangsang lebih banyak hasil-hasil penyelidikan yang lebih berkualiti dari masa ke semasa bagi mencapai visi, misi dan hasrat Kementerian dan Negara.

Klik pada pautan untuk maklumat yang lebih lanjut berkaitan MyGrants: http://mygrants.gov.my

 • Terakhir dikemaskini pada .
 • Hits: 29573
Logo KPT

Portal Rasmi Kementerian Pendidikan Tinggi © 2022 Hak Cipta Terpelihara

Kemaskini Terakhir: Jumaat 14 Jun 2024, 09:29:18.