Universiti Awam

Kategori Universiti Awam
Universiti Awam di Malaysia dikategorikan kepada tiga (3) kumpulan iaitu Universiti Penyelidikan, Universiti Komprehensif dan Universiti Berfokus (kejuruteraan, pendidikan, pengurusan dan pertahanan).

Senarai Universiti Awam
Senarai Universiti Awam yang diiktiraf di Malaysia.

Panduan Kemasukan ke Universiti Awam
Maklumat berkaitan institusi pengajian, senarai program pengajian yang ditawarkan, syarat khas program mengikut taraf kelayakan SPM/Setaraf atau STPM/Setaraf.

Cetak Emel