MoHE - Public Sector Data Dictionary (DDSA)

Data Dictionary Sektor Awam (DDSA)

English translation not available for this content.

Pengenalan

Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) didefinisikan sebagai keterangan mengenai sesuatu data yang standard merangkumi nama elemen data, alias (nama lain elemen data), keterangan ringkas data, saiz elemen data, jenis medan dan rasional bagi elemen data. Ianya juga menetapkan standard kod data bagi elemen tertentu untuk diguna pakai oleh semua agensi Sektor Awam.

Objektif

Mewujudkan standard atau piawaian bagi elemen yang merangkumi struktur dan kod yang perlu digunapakai oleh agensi-agensi Sektor Awam bagi memudahkan usaha-usaha perkongsian maklumat menerusi integrasi dan interoperabiliti sistem.

Layari Laman Sesawang Data Dictionary Sektor Awam di http://sddsa.mampu.gov.my/

  • Last updated on .
  • Hits: 9998
MoHE Logo
Ministry of Higher Education Official Portal © All Rights Reserved
Last Modified: Wednesday 20 October 2021, 12:04:11.