Satu Sesi Menandatangani Perjanjian Supply Agreement with Renewable Energy (SARE) di antara Tenaga Nasiona Berhad, GSPRAX Berhad dan Universiti Putra Malaysia (UPM)

English translation not available for this content.

6 Januari 2022

Satu sesi Menandatangani Perjanjian Supply Agreement with Renewable Energy (SARE) di antara Tenaga Nasiona Berhad, GSPRAX Berhad dan Universiti Putra Malaysia (UPM) di Auditorium Jurutera Radin Umar, Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia bagi penjanaan projek “Rooftop Solar Photovoltaic (PV)” telah diadakan di Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia.

Projek solar terapung Hidroponik Aquavoltaic Bersepadu Skala Besar Pertama (First Large Scale Integrated HydroponicAquavoltaic) ini akan memanfaatkan sebanyak 50 hingga 60 peratus penjimatan bil elektrik. Usaha ini akan mengekalkan kelestarian sumber kewangan di samping menyokong inisatif yang telah digariskan di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi).

YBhg. Dato’ Seri Abdul Razak Jaafar, Ketua Setiausaha KPT telah menyaksikan sesi menandatangani perjanjian tersebut oleh Datuk Ir. Megat Jalaluddin Megat Hassan, Ketua Pegawai Retail TNB mewakili TNB, GSPARX sebagai Pelabur PV Solar Berdaftar (RPVI) dan Naib Canselor UPM, Prof. Dr. Mohd Roslan Sulaiman.

  • Last updated on .
  • Hits: 5647
MoHE Logo

Ministry of Higher Education Official Portal © All Rights Reserved

Last Modified: Thursday 25 July 2024, 04:35:17.

sirim-logo