Corporate

Corporate information of the Ministry of Higher Education (MoHE) for public reference such as Introduction, Vision and Mission, Organisation Chart, Minister and Deputy Minister, Top Management and others.

Bahagian Pembangunan

English translation not available for this content.

Latar Belakang

 1. Merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti pembangunan pendidikan tinggi yang melibatkan pengurusan projek.
 2. Memberi nasihat teknikal bagi projek fizikal (contohynya: pembinaan bangunan, ubahsuai bangunan dan perolehan peralatan) dan projek bukan fizikal (contohnya: pembangunan penyelidikan dan biasiswa) untuk Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA), Politeknik, Kolej Komuniti dan semua agensi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi
 3. Menyelaras projek Kerjasama Awam Swasta atau Public Private Partbership (PPP) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi.

Visi & Misi

Visi

Untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan Pendidikan tinggi menjelang tahun 2020 melalui penyediaan kemudahan infrastruktur dan bajet yang mencukupi.

Misi

Bahagian Pembangunan komited menyediakan kemudahan fizikal dan bajet yang mencukupi bagi membangun dan mewujudkan persekitaran pendidikan tinggi yang menggalakkan kearah menghasilkan pusat ilmu yang unggul dan insan yang kompeten berinovasi serta berakhlak mulia untuk memenuhi keperluan negara dan antarabangsa.

Objektif

Untuk membangunkan prasarana dan kemudahan pendidikan IPTA, Politeknik dan Kolej Komuniti yang dirancang mengikut piawaian yang ditetapkan dengan kos yang efektif dengan mengutamakan :

 • Budaya kerja berprestasi tinggi
 • Adil dan Saksama
 • Menepati Undang-undang dasar dan peraturan
 • Mengutamakan kepuasan pelanggan

Piagam Pelanggan

 • Mengemukakan maklum balas berhubung aduan awam dalam tempoh 10 hari
 • Pembayaran bil/tuntutan/invois dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima dokumen sekiranya dokumen lengkap.
 • Mengeluarkan Surat Setuju Terima kepada kontraktor dan perunding dalam tempoh 14 hari bekerja selepas keputusan Lembaga Perolehan.
 • Menguruskan pelaksanaan projek-projek/ program-program pembangunan pendidikan tinggi dengan cekap dan sempurna berdasarkan kepada peruntukan dan projek-projek/ program-program yang diluluskan oleh Kerajaan;
  • Mengeluarkan Surat Kuasa kepada agensi pelaksana sebulan selepas tarikh penerimaan kelulusan senarai projek.
 • Menyiapkan projek pembangunan fizikal dalam tempoh masa yang ditetapkan.
 • Mengagihkan peruntukan tahunan untuk menampung keperluan agensi pelaksana/ pusat tanggungjawab (Universiti Awam dan Politeknik/ Kolej Komunti);
  • Mengeluarkan waran peruntukan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.

Struktur Organisasi

Bahagian Pembangunan

Fungsi

Peruntukan Pembangunan

 1. Universiti Awam
  • Menyelaras perancangan permohonan dan pelaksanaan projek pembangunan rancangan Malaysia bagi Universiti Awam, Biasiswa dan JPT

Pemantauan Projek

 1. Politeknik, Kolej Komuniti
  • Menyelaras perancangan permohonan dan pelaksanaan projek pembangunan rancangan Malaysia bagi Politeknik dan Kolej Komuniti

Rundingan Dan Konsultatif Teknikal

 1. projek Kerjasama Awam Swasta (PPP)
  • Menyelaras perancangan permohonan dan pelaksanaan projek pembangunan rancangan Malaysia bagi projek-projek PPP

Pengurusan Tanah & Pengurusan Aset

 • Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan permohonan pengambilan tanah, pajakan tanah, kepada Ketua Pengarah tanah dan galian.
 • Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan program/ aktiviti penyelenggaran dan pengurusan Aset Alih Kementerian Pendidikan Tinggi.

Maklumat No Telefon untuk Dihubungi, No Faks, Emel & Alamat

Bahagian Pembangunan
Kementerian Pendidikan Tinggi
Aras 10, No 2, Menara 2
Jalan P5/6 Presint 5,
62200 Putrajaya
Tel: 03-8870 6000
Faks: 03-8870 6811
 • Last updated on .
 • Hits: 22107
MoHE Logo

Ministry of Higher Education Official Portal © All Rights Reserved

Last Modified: Friday 19 July 2024, 02:51:53.