Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Pemantapan Tadbir Urus Universiti Awam (MANTAP UA) Bil. 1 Tahun 2021

English translation not available for this content.

Hari ini telah diadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Pemantapan Tadbir Urus Universiti Awam(MANTAP UA) Bil. 1 Tahun 2021 yang dipengerusikan oleh Datuk Seri Dr Mazlan Yusoff, Ketua Setiausaha, Kementerian Pengajian Tinggi(KPT) yang diadakan secara hibrid.

MANTAP UA merupakan salah satu inisiatif yang diambil oleh KPT dalam mewujudkan satu platform khusus untuk perjumpaan secara langsung antara pengurusan tertinggi KPT dan UA bagi membincangkan mengenai hal ehwal tadbir urus secara menyeluruh.

Ianya juga turut membincangkan mengenai hal ehwal tadbir urus berhubung Hospital Pengajar Universiti (HPU).

Turut hadir Dr Mohd Zabri Yusoff, Timbalan Ketua Setiausaha(Dasar), KPT, Datuk Rosli Yaakub, Timbalan Setiausaha(Pengurusan dan Pembangunan),KPT, Dr. Mohd Suzeren Md Jamil, Pengarah Bahagian Mahasiswa Holistik sebagai Wakil Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, pegawai-pegawai KPT, Naib-naib Canselor UA dan Wakil Lembaga Pengerusi Universiti (LPU), UA.

  • Last updated on .
  • Hits: 6596
MoHE Logo

Ministry of Higher Education Official Portal © All Rights Reserved

Last Modified: Friday 19 April 2024, 16:56:01.