Ditulis pada . Disiarkan dalam Perkongsian Data.

Data Terbuka

KPT menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk memaparkan set data yang boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 berikut: pdf Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan (15 KB)

Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

Katalog Data Terbuka (10 terpopular)

Senarai penuh Set Data yang disediakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)

BIL. TAJUK FORMAT
1. Status pekerjaan graduan ijazah pertama mengikut sub bidang pengajian sastera & sains sosial serta jenis IPT CSV

Kunjungi Portal Data Terbuka Malaysia untuk senarai katalog data yang lebih lengkap.