PENAJAAN KPT

Secara umumnya, KPT menyediakan biasiswa, dermasiswa dan bantuan kewangan kepada warganegara Malaysia yang merangkumi tenaga pengajar di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), orang awam dan pelajar yang berkelayakan untuk melanjutkan pengajian di pelbagai peringkat pengajian termasuk sijil hingga ke peringkat pascasiswazah. Bagi memastikan hasrat pembangunan inklusif dalam kalangan masyarakat dapat dicapai, KPT turut memberikan focus kepada OKU dan golongan berpendapatan rendah terutamanya dalam kalangan keluarga B40. Dalam konteks pengantarabangsaan Pendidikan tinggi, KPT turut menawarkan biasiswa kepada pelajar antarabangsa untuk melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) terpilih di Malaysia.

w3c
Multi Language [MY] [EN]

MoHE Logo

Ministry of Higher Education Official Portal © All Rights Reserved

Last Modified: Friday 19 July 2024, 10:52:23.