Carian

Pematuhan ke atas pematuhan undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa adalah perlu di setiap agensi awam bagi memastikan tiada ruang dan peluang untuk pegawai dan kakitangan melakukan kesalahan dari segi jenayah mahupun tatakelakuan dan etika.

Tatacara Pelaksanaan Fungsi Pematuhan Unit Integriti Agensi Awam

Tatacara Pelaksanaan Fungsi Pematuhan Unit Integriti Agensi Awam

Borang permohonan kerja luar

Borang permohonan kerja luar

Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia - Tatakelakuan Dan Pengurusan Tatatertib Pegawai Awam

Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia - Tatakelakuan Dan Pengurusan Tatatertib Pegawai Awam

Integriti RnR

Integriti RnR

Multi Language [MY] [EN]

MoHE Logo

Ministry of Higher Education Official Portal © All Rights Reserved

Last Modified: Friday 08 December 2023, 17:12:30.