Pengurusan Aduan bermaksud pengurusan penerimaan maklumat/ aduan mengenai salah laku jenayah rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan serta pelanggaran tatakelakuan dan etika agensi bagi memastikan tindakan diambil ke atas setiap maklumat/ aduan. Sehubungan dengan itu, pengurusan aduan yang cekap adalah perlu dilaksanakan oleh pegawai yang ditempatkan di Sub-Unit Pengurusan Aduan. Fungsi-fungsi yang dijalankan di bawah Pengurusan Aduan adalah tidak terbatas kepada menyelia dan memantau pengurusan penerimaan aduan, tetapi pegawai pegawai UI yang ditempatkan di Sub-Unit ini juga bertanggungjawab untuk memastikan kecekapan sistem aduan dilaksanakan. Bermaksud pengurusan penerimaan maklumat / aduan mengenai salah laku jenayah rasuah.

Tatacara Pelaksanaan Fungsi Pengurusan Aduan Unit Integriti Agensi Awam

Tatacara Pelaksanaan Fungsi Pengurusan Aduan Unit Integriti Agensi Awam

Borang Aduan Integriti

Borang Aduan Integriti

Carta Alir Pengurusan Aduan

Carta Alir Pengurusan Aduan

w3c
Multi Language [MY] [EN]

MoHE Logo

Ministry of Higher Education Official Portal © All Rights Reserved

Last Modified: Friday 19 July 2024, 10:52:23.