Fungsi Tadbir Urus adalah untuk memastikan tadbir urus terbaik dilaksanakan di samping menangani isu-isu integriti, terutamanya berkaitan perilaku rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa dalam agensi.

Terma Rujukan Jawatankuasa Sistem Pengurusan Anti Rasuah (ABMS)

Terma Rujukan Jawatankuasa Sistem Pengurusan Anti Rasuah (ABMS)

PPSM Tahun 2022, Ceraian SP.1.2.1 Penubuhan Unit Integriti Di Semua Agensi Awam

PPSM Tahun 2022, Ceraian SP.1.2.1 Penubuhan Unit Integriti Di Semua Agensi Awam

Garis Panduan Pengurusan Unit Integriti Dan Governans (2019)

Garis Panduan Pengurusan Unit Integriti Dan Governans (2019)

Arahan YAB PM No. 1 Tahun 2018 Siri 1 No. 1 Tahun 2018 Penubuhan Unit Integriti dan Governans Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)

Arahan YAB PM No. 1 Tahun 2018 Siri 1 No. 1 Tahun 2018 Penubuhan Unit Integriti dan Governans Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)

Majlis Pelancaran Pelan Antirasuah KPT 2022-2026

Majlis Pelancaran Pelan Antirasuah KPT 2022-2026

Tatacara Pelaksanaan Fungsi Tadbir Urus Unit Integriti Agensi Awam

Tatacara Pelaksanaan Fungsi Tadbir Urus Unit Integriti Agensi Awam

Surat Penyelarasan Pemberian dan Penerimaan Hadiah oleh Pegawai Awam di KPT

Surat Penyelarasan Pemberian dan Penerimaan Hadiah oleh Pegawai Awam di KPT

Arahan YAB PM No. 1 Tahun 2018 Siri 2 No. 1 Tahun 2019 Pelaksanaan Pelan Antirasuah Nasional (NACP)

Arahan YAB PM No. 1 Tahun 2018 Siri 2 No. 1 Tahun 2019 Pelaksanaan Pelan Antirasuah Nasional (NACP)

Garis Panduan Pengurusan Unit Integriti Agensi Awam (2019)

Garis Panduan Pengurusan Unit Integriti Agensi Awam (2019)

Arahan YAB PM No.1 Tahun 2018 Mekanisme Pengurusan Governans, Integriti Dan Anti-Rasuah Kebangsaan

Arahan YAB PM No.1 Tahun 2018 Mekanisme Pengurusan Governans, Integriti Dan Anti-Rasuah Kebangsaan

w3c
Multi Language [MY] [EN]

MoHE Logo

Ministry of Higher Education Official Portal © All Rights Reserved

Last Modified: Friday 19 July 2024, 10:52:23.