• Home
  • Staff
  • Staff Calendar
  • JTI and JPICT Meeting Calendar

Takwim Mesyuarat JTI dan JPICT

JAWATANKUASA PEMANDU ICT KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (JPICT KPT)

 1) LATAR BELAKANG JAWATANKUASA PEMANDU ICT (JPICT)

Semua Jabatan/Bahagian/Agensi di bawah KPT dikehendaki mengemukakan cadangan projek ICT kepada Urus Setia JPICT KPT bagi mendapatkan kelulusan teknikal sebelum dilaksanakan.

TUJUAN - Untuk memastikan bahawa perancangan dan pelaksanaan program ICT KPT dijalankan selaras dengan dasar ICT kerajaan.

2) TAKWIM MESYUARAT JTI & JPICT

Tarikh Kemaskini - 02 April 2021

 BIL. 

 TARIKH TUTUP PERMOHONAN 

 TARIKH MESYUARAT JTI* 

 TARIKH MESYUARAT JPICT* 

 1/2021 

23 Disember 2020 (Rabu)

14 Januari 2021 (Khamis)

19 Januari 2021 (Selasa)

 2/2021 

12 Januari 2021 (Selasa)

09 Februari 2021 (Selasa)

-

 3/2021 

09 Februari 2021 (Selasa)

19 Februari 2021 (Jumaat)

16 Mac 2021 (Selasa)

4/2021

16 Mac 2021 (Selasa)

20 April 2021 (Rabu)

30 April 2021 (Jumaat)

 5/2021 

08 Jun 2021 (Selasa)

22 Jun 2021 (Selasa)

13 Julai 2021 (Selasa)

 6/2021 

07 September 2021 (Selasa)

28 September 2021 (Selasa)

11 Oktober 2021 (Isnin)

                                                   
  *Tarikh mesyuarat adalah tertakluk kepada perubahan & jumlah permohonan diterima.
 

 1. Mesyuarat JPICT  

Pengerusi

:

YBhg. Datuk Seri Dr. Mazlan bin Yusoff

 

Jawatan

:

Ketua Setiausaha

 

Tempat

:

Bilik Mesyuarat Ibnu Sina, Aras 17, Presint 5

       

 2. Mesyuarat JTI  

Pengerusi

:

YBrs. Dr. Mohd Zabri bin Yusoff

 

Jawatan

:

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar)

 

Tempat

:

Bilik Mesyuarat Al-Khazini 1, Aras 6, Presint 5

 

3) CARA PERMOHONAN KELULUSAN TEKNIKAL ICT KEMENTERIAN

Pemohon hendaklah menghantar cadangan kertas permohonan yang lengkap mengikut format kertas permohonan yang telah ditetapkan seperti berikut:

Muat Turun

:

  folder Format Permohonan & Pelaporan Kelulusan ICT KPT
(bagi file melebihi 5MB sila gunakan cloud file storage/google drive)

E-mel softcopy

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pertanyaan

:

 03 - 8870 6064/6067/6069

Alamat

:

 Setiausaha Bahagian

 Bahagian Pengurusan Maklumat

 Kementerian Pengajian Tinggi

 Aras 6, No.2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5

 62200 Putrajaya

 (u.p: Unit Dasar ICT)

4) PEKELILING & GARIS PANDUAN 

Semua permohonan bagi melaksanakan projek ICT juga perlu terlebih dahulu merujuk kepada:

1. Surat Pekeliling Am (SPA) Bil. 3 Tahun 2015:

  pdf Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek ICT Agensi Sektor Awam (570 KB)  

2. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 3 Tahun 2013:

  pdf Garis Panduan Mengenai Pengurusan Perolehan Information Telecomunication Technology (ICT) Kerajaan (1.22 MB)

Print Email