Program CEO@Faculty

Program CEO@Faculty membawa CEO tempatan dan antarabangsa untuk berkongsi pengetahuan dan pengalaman mereka bersama pelajar dan warga universiti. CEO, yang telah dilantik sebagai ‘Profesor Adjung’, memberikan masa sehingga 30 jam setahun untuk memberi bimbingan serta menjadi mentor kepada pelajar, pensyarah dan institusi pengajian tinggi dalam menguruskan perkara-perkara seperti pembangunan kurikulum untuk memenuhi keperluan industri.

Dengan merapatkan jurang industri dan academia, Kementerian berharap dapat meningkatkan penawaran program universiti dan inisiatif pemindahan pengetahuan dengan industri. Bermula pada tahun 2015 dengan 24 CEO, 2016 menyaksikan 60 CEO menyertai program ini, termasuk pegawai-pegawai kanan perkhidmatan awam Malaysia. 

Program CEO@Faculty adalah satu inisiatif di bawah Lonjakan 2 (Kecemerlangan Bakat) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 – 2025 (Pendidikan Tinggi).

Maklumat lanjut berkaitan Program CEO@Faculty:


CEO@Faculty dalam Berita:

1)    2 Disember 2016: CEO Faculty Programme gives students exposure to real-world lessons, says education  minister http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/ceo-faculty-programme-gives-students-exposure-to-real-world-lessons-says-ed

2)    25 November 2016: My university lecturer and mentor, the CEO http://www.thestar.com.my/opinion/online-exclusive/whats-your-status/2016/11/25/my-university-lecturer-and-mentor-the-ceo/

3)    30 Julai 2016: Shazalli Kongi kejayaannya pada CEO @ Faculty Programme di UiTM, Shah Alam http://www.alumniuitm.org.my/site/?p=9382

4)    18 Jun 2016: Program CEO @ Faculty bersama Tony Fernandes https://www.utusan.com.my/pendidikan/program-ceo-faculty-bersama-tony-fernandes-1.343619

5)    15 Mac 2016: More Top Execs Enter CEO Faculty Programme http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/more-top-execs-enter-ceo-faculty-programme

6)    18 Jun 2015: Marrying industry with education http://www.thestar.com.my/opinion/online-exclusive/whats-your-status/2015/06/18/marrying-education-and-industry/

Print