Open Data

KPT menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk memaparkan set data yang boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 berikut:

pdf Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan (15 KB)

Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

Katalog Data Terbuka

 

BIL. TAJUK FORMAT
1.  Indikator Pengajian Tinggi Malaysia : 2011-2012 PDF
2.  Perangkaan Pendidikan Negara : Sektor Pengajian Tinggi Malaysia 2012 PDF

 

Kunjungi Portal Data Terbuka Malaysia untuk senarai katalog data yang lebih lengkap.

Print Email