e-Interaksi

Suara Anda

Aktiviti
Mendapatkan maklumbalas berkaitan program atau perlaksanaan yang dijalankan oleh KPT

Penyertaan
Penglibatan adalah dari orang ramai dalam memastikan KPT berada dalam landasan yang tepat dalam mereka bentuk pendidikan tinggi

Sistem Pengurusan Aduan Awam

SISPAA
Sistem Pengurusan Aduan Bersepadu (SISPAA) adalah merupakan sebahagian daripada usaha berterusan Kerajaan untuk memperbaiki mutu perkhidmatan dan penyampaian dari masa ke semasa yang telah dimudahcara oleh teknologi terkini.