Carian

Biasiswa

Biasiswa

Biasiswa KPT
Dalam Perkhidmatan
 • Pasca Kedoktoran (Post Doctoral)

  Penajaan kepada pensyarah yang telah disahkan jawatan dan berkhidmat sekurang-kurangnya satu (1) tahun selepas dianugerahkan Ph.D dan dan tidak pernah mengikuti pengajian peringkat Pasca Kedoktoran. Program ini adalah bertujuan untuk menyokong pelaksanaan rancangan latihan sedia ada Universiti Awam.

  Maklumat Lanjut

 • Sub Kepakaran

  Penajaan kepada pensyarah yang telah disahkan jawatan dan berkhidmat sekurang-kurangnya satu (1) tahun selepas dianugerahkan Sarjana Kepakaran dan tidak pernah mengikuti pengajian peringkat Sub-Kepakaran. Program ini adalah bertujuan untuk menyokong pelaksanaan rancangan latihan sedia ada Universiti Awam.

  Maklumat Lanjut

 • Skim Latihan Akademik Bumiputera (SLAB)

  Penajaan kepada tenaga pengajar akademik Bumiputera bagi melanjutkan pengajian PhD atau setaraf secara sepenuh masa di universiti dalam atau luar negara. Program ini adalah bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di UA melalui pewujudan tenaga pengajar yang berpendidikan tinggi.

  Maklumat Lanjut

 • Skim Latihan Akademik IPTA (SLAI)

  Penajaan kepada tenaga pengajar akademik warganegara Malaysia bagi melanjutkan pengajian PhD atau setaraf secara sepenuh masa di universiti dalam atau luar negara. Program ini adalah bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Universiti Awam melalui pewujudan tenaga pengajar yang berpendidikan tinggi.

  Maklumat Lanjut

 • Hadiah Latihan Persekutuan PPPT

  Penajaan kepada Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional di dalam skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) Skim DH di Politeknik, Kolej Komuniti dan KPT sahaja bagi melanjutkan pengajian peringkat Sarjana dan Ph.D secara sepenuh masa di Institusi Pengajian Tinggi Awam. Program ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kualiti tenaga pengajar Politeknik dan Kolej Komuniti.

  Maklumat Lanjut

 • Hadiah Latihan Persekutuan Staf Bukan Akademik

  Penajaan kepada pegawai-pegawai bukan akademik di UA Gred 41 dan ke atas bagi melanjutkan pengajian peringkat Sarjana dan Ph.D secara sepenuh masa di Institusi Pengajian Tinggi Awam. Program ini selaras dengan hasrat KPT untuk meningkatkan tahap profesionalisme pentadbir di UA.

  Maklumat Lanjut

Pra Perkhidmatan
 • MyBrain15 (MyMaster, MyPhD & MyPhD Industri)

  *Penawaran terakhir pada tahun 2016

  Maklumat Lanjut

 • MyBrainScience

  Penajaan kepada orang awam di peringkat ijazah pertama dan pasca ijazah dalam bidang sains tulen (matematik, fizik, kimia dan biologi) di dalam negara dan universiti terkemuka luar negara atau bertaraf ivy league. Program ini dilaksanakan bagi  menghasilkan saintis-saintis muda berjiwa besar dan menghasilkan cendikiawan bertaraf dunia / Nobel Laureate.

  Maklumat Lanjut

 • YBM Pengajian Tinggi – Atlet Cemerlang IPT

  Penajaan kepada atlet yang bergiat aktif dan cemerlang dalam sukan yang diiktiraf KPT/Majlis Sukan Negara (MSN) serta mempunyai potensi akademik yang baik untuk meneruskan pengajian di IPT. Program ini dilaksanakan bagi tujuan menggilap kecemerlangan atlet negara serta atlet pelapis yang berprestasi tinggi di IPT dan untuk memastikan atlet yang sedang mengikuti pengajian di IPT dapat meneruskan kecemerlangan di dalam bidang sukan dan akademik

  Maklumat Lanjut

 • YBM Pengajian Tinggi - Anugerah Tokoh Siswa

  Penajaan kepada pelajar yang menerima Anugerah Tokoh Siswa sebagai satu (1) galakan untuk meneruskan pengajian ke peringkat Sarjana. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses kepada penerima Anugerah Tokoh Siswa untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi dan menyediakan pelapis pemimpin pada masa hadapan.

 • YBM Pengajian Tinggi - Pelajar Cemerlang Politeknik

  Penajaan kepada pelajar Politeknik lulusan terbaik keseluruhan setiap sesi pengajian yang bergiat aktif dalam bidang kokurikulum. Program ini bertujuan menggalakkan lebih ramai pelajar cemerlang lepasan diploma dari Politeknik yang ditawarkan bagi melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda di UA atau Politeknik dalam bidang TVET.

Bantuan Kewangan
 • Bantuan Kewangan Pelajar Kolej Komuniti (BKPKK)

  Bantuan Kewangan kepada pelajar yang mengikuti program di Kolej Komuniti bagi menyambung pengajian di peringkat sijil. Program ini bertujuan untuk membantu pelajar dari keluarga yang berpendapatan rendah melanjutkan pengajian di peringkat separa profesional yang akan dapat meningkatkan kemahiran hidup mereka dan membantu memperbaiki tahap sosio-ekonomi mereka dan keluarga.

 • Bantuan Kewangan Asasi IPTA

  Penajaan kepada pelajar-pelajar yang mengikuti program Asasi Universiti Awam. Pembiayaan bantuan kewangan ini adalah untuk pelajar golongan sasaran B40 dan M40.

  ---> Syarat Dan Kelayakan Permohonan

  ---> Semakan Permohonan

 • Bantuan Kewangan OKU (BKOKU)

  Bantuan Kewangan kepada OKU yang berdaftar dengan JKM dan mempunyai kad OKU serta berkebolehan / berkemampuan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperluaskan peluang pembelajaran sepanjang hayat kepada golongan OKU yang melanjutkan pengajian di UA, IPTS, Kolej Komuniti dan Politeknik di bawah seliaan KPT.

  Maklumat Lanjut

 • Program Pendidikan Khas (PPK)

  Bantuan kewangan kepada pelajar kelainan upaya yang mengikuti Program Kemahiran Khas secara sepenuh masa sahaja di Politeknik dan Kolej Komuniti terpilih sahaja. Pelajar kelainan upaya tersebut merupakan pelajar yang berdaftar di bawah JKM dan mempunyai kad pendaftaran OKU (OKU dalam kategori DE/DD iaitu pendengaran sahaja). Bantuan kewangan ini tidak mengambil kira taraf pendapatan keluarga sebagai syarat  kelayakan.

  Maklumat Lanjut

Antarabangsa
 • Malaysia International Scholarship (MIS)

  Penajaan kepada pelajar antarabangsa yang cemerlang di peringkat akademik dan juga ko-kurikulum. Program ini merupakan inisiatif Kerajaan bagi menarik pelajar dari seluruh negara di dunia bagi melanjutkan pengajian di peringkat pascasiswazah di Malaysia.

  Maklumat Lanjut

 • Islamic Development Bank (IsDB) Scholarship

  Penajaan kepada pelajar antarabangsa dari negara-negara Islam dan negara-negara membangun. Program ini adalah kerjasama penajaan bersama Islamic Development Bank (IDB) bagi menaja pelajar-pelajar dari negara-negara Islam dan negara-negara membangun. Selain itu juga, program ini bertujuan untuk mengeratkan hubungan dua hala di antara Malaysia dan negara-negara luar serta meningkatkan imej negara dan memperlihatkan peranan Malaysia dalam pendidikan tinggi di persada antarabangsa.

  Maklumat Lanjut

 • PELAWAAN BIASISWA NON-ALIGNMENT MOVEMENT (NAM) SCHOLARSHIP 2023 DI UNIVERSITAS GADJAH MADA, INDONESIA YANG SEDANG DIBUKA

  Maklumat Lanjut

 • TAWARAN BIASISWA MINISTRY OF EDUCATION (MOE) TAIWAN

  Maklumat Lanjut

 • TAWARAN BIASISWA THE BELT AND ROAD SCHOLARSHIP 2024/2025

  Maklumat Lanjut

 • TAWARAN BIASISWA PROGRAM DARMASISWA 2024/2025

  Maklumat Lanjut

 • BIASISWA ISDB MERIT SCHOLARSHIP PROGRAM FOR HIGH TECHNOLOGY (MSP)

  Maklumat Lanjut

 • BIASISWA ASEAN CYBER SHIELD MSC CYBER SECURITY SCHOLARSHIP

  Maklumat Lanjut

Bayaran Balik Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP)

Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)

Kumpulan Wang Amanah Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan

Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) merupakan satu Kumpulan Wang Amanah Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan yang ditubuhkan di bawah Akta Kewangan 1957. Pinjaman ini diberikan kepada pelajar yang melanjutkan pengajian peringkat sijil di Politeknik dan Kolej Komuniti di bawah KPT.

Baca selanjutnya

Tuntutan Ganti Rugi Pecah Kontrak

Kumpulan Wang Amanah Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan

Satu perjanjian telah diwujudkan di antara pihak Kerajaan dengan pelajar tajaan KPT yang mengikat mereka untuk mematuhi syarat-syarat perjanjian yang telah ditandatangani. Kegagalan untuk mematuhi syarat-syarat yang dinyatakan dalam surat tawaran KPT dan dokumen ikatan perjanjian akan mengakibatkan pelajar dikenakan tuntutan ganti rugi. Tuntutan ganti rugi dikenakan ke atas pelajar yang gagal menamatkan pengajian dalam tempoh penajaan seperti yang ditetapkan.

Baca selanjutnya

Sistem e-Penyata
 • Sistem Semakan Penyata

  https://biasiswa.mohe.gov.my/ledger/

 • Sistem Semakan Penyata dan Bayaran Balik Pinjaman Pelajaran

  https://biasiswa.mohe.gov.my/sila_fpx/

Baca selanjutnya: Biasiswa

 • Terakhir dikemaskini pada .
 • Hits: 114746

Bayaran Balik Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP)

Pengenalan

Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) merupakan satu Kumpulan Wang Amanah Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan yang ditubuhkan di bawah Akta Kewangan 1957. Pinjaman ini diberikan kepada pelajar yang melanjutkan pengajian peringkat sijil di Politeknik dan Kolej Komuniti di bawah KPT. Peminjam yang menerima pinjaman di bawah TPP ini, perlu membayar balik pinjaman tersebut 6 bulan selepas menamatkan pengajiannya atau mendapat pekerjaan (yang mana terdahulu). KPT telah menetapkan pembayaran secara ansuran sebanyak RM125 sebulan. Walau bagaimanapun, pembayaran melebihi jumlah tersebut amatlah digalakkan. Peminjam perlu mematuhi jadual pembayaran yang telah ditetapkan. Peringatan akan dikeluarkan sekiranya pelajar gagal mematuhinya. Surat tuntutan bayaran balik pinjaman akan dihantar kepada peminjam dalam tempoh enam (6) bulan selepas mereka menamatkan pengajian. Bagi kes peminjam yang menarik diri atau gagal dalam pengajian, surat tuntutan akan dikeluarkan dan dihantar kepada peminjam secara serta-merta setelah status pengajian peminjam dari Politeknik / Kolej Komuniti yang berkenaan diterima.

Semakan Penyata Online / Penyata Baki

Sistem Semakan Penyata

Surat Penyata Baki

Peminjam boleh membuat permohonan secara bertulis melalui surat / e-mel / faks. Penyata rasmi baki terkini pinjaman akan dikeluarkan dalam masa tiga (3) hari bekerja dari tarikh terima permohonan.

Bayaran Balik

Kaedah saluran bayaran:

Tatacara Pembayaran Menggunakan Mesin Deposit Tunai Bank Islam

 1. Prosedur pembayaran:
  • Pilih menu YURAN IPT /BILL PRESENTMENT
  • Masukkan no. kad pengenalan Pelajar
  • Pilih MOHE
  • Sahkan maklumat Peminjam dan masukkan wang
  • Sahkan jumlah kemasukkan wang
  • Transaksi selesai dan ambil Resit
 2. Sila simpan resit sebagai bukti pembayaran.

BANK ISLAM (BIMBB) Internet Banking

Untuk menggunakan perkhidmatan ini, peminjam/pemecah kontrak perlu membuka akaun perbankan internet BIMB di capaian www.bankislam.com.my. Pilih "Payment/Services" >> Bill Presentment >> New IC Number >> Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

CIMB CLICKS

Bayaran melalui laman web di capaian www.cimbclicks.com.my.

POS ONLINE

Untuk menggunakan perkhidmatan ini, peminjam/pemecah kontrak perlu mendaftar di capaian www.posonline.com.my.

SALURAN BAYARAN BERHAMPIRAN DI BANGUNAN KPT

(terhad kepada pemegang kad ATM Bank Islam sahaja)

MESIN ATM BANK ISLAM

(terhad kepada pemegang kad ATM Bank Islam sahaja)

Pembayaran melalui ATM hanya boleh dilakukan oleh pemegang kad ATM Bank Islam sahaja.

NOTA: Mohon nyatakan No. KP dan emelkan bukti pembayaran ke Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. untuk pengemaskinian lejer oleh Kementerian

Tuntutan Lebihan Bayaran

Sistem Semakan Penyata

Permohonan tuntutan lebihan bayaran balik TPP hendaklah dibuat dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti berikut :-

 • Borang Tuntutan Lebihan Bayaran Balik TPP (muat turun borang);
 • Salinan maklumat akaun bank;
 • Salinan slip gaji bagi dua (2) bulan terakhir (ada potongan dan tiada potongan KPT
Log Masuk Sistem

Paparan pemakluman: Lejer menunjukkan tuan/puan mempunyai lebihan bayaran. untuk pertanyaan atau

Kemaskini Maklumat / Status Pinjaman

Sekiranya peminjam telah bertukar alamat atau tidak menerima sebarang surat tuntutan bayaran balik dalam tempoh enam (6) bulan selepas tamat pengajian, pengemaskinian alamat atau maklumat lain peminjam boleh dibuat melengkapkan borang kemas kini maklumat (muat turun borang).

Di samping itu juga, adalah menjadi tanggungjawab peminjam / penjamin / waris untuk memaklumkan kepada Kementerian mengenai kematian / keilatan/ sakit kronik peminjam dengan kadar segera untuk mengelakkan surat peringatan / pematuhan jadual bayaran balik dikeluarkan kepada peminjam. Pemakluman tersebut boleh dibuat dengan melengkapkan borang pemakluman kematian / keilatan / sakit kronik peminjam (muat turun borang).

 • Borang Kemas Kini Maklumat;
 • Borang Pemakluman Kematian/Keilatan/Sakit Kronik Peminjam TPP.

Borang yang lengkap boleh dikirimkan melalui e-mel kepada Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. atau diposkan ke alamat berikut:

Seksyen Penguatkuasaan dan Kutipan Balik
Bahagian Biasiswa
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5
62200 W.P. Putrajaya
Tel: 0388706000
Faks: 0388706839

Penjadualan Semula Bayaran Balik Pinjaman

Peminjam boleh dipertimbangkan pengurangan kadar ansuran bulanan bayaran balik pinjaman pelajaran dalam hal-hal berikut:

 • Penerima apa-apa bantuan daripada agensi Kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)/ zakat/ Bantuan Sara Hidup (BSH); ATAU
 • Peminjam tidak bekerja (disahkan oleh Ketua Kampung/ JKKK/ Penghulu); ATAU
 • Komitmen hutang sedia ada peminjam telah melebihi 60% daripada gaji bulanan.

PERHATIAN:

Peminjam perlu mengisi lengkap borang bersama dokumen sokongan seperti berikut:

 • Borang Pengakuan Pendapatan Peminjam (muat turun borang) yang disahkan oleh Ketua Kampung / JKKK atau Penghulu beserta borang permohonan tersebut (muat turun borang);
 • Salinan Slip Gaji Peminjam (telah disahkan oleh Majikan jika bekerja);
 • Surat Rayuan Pengurangan Ansuran (sila sertakan justifikasi yang kukuh); dan
 • Dokumen sokongan (akaun penerima BR1M/BSH/Zakat/e-KASIH/ dll)

Permohonan Pengesahan Penyelesaian Pembayaran

Peminjam boleh membuat permohonan secara bertulis melalui surat / e-mel / faks dengan mengemukakan maklumat seperti berikut agar Surat Selesai Bayar tersebut dapat dikeluarkan dengan sewajarnya:

 • Nama penuh peminjam;
 • No kad pengenalan (mengikut dalam perjanjian);
 • No telefon untuk dihubungi;
 • Alamat surat menyurat.
 • Terakhir dikemaskini pada .
 • Hits: 63607

Tuntutan Ganti Rugi Pecah Kontrak

Satu perjanjian telah diwujudkan di antara pihak Kerajaan dengan pelajar tajaan KPT yang mengikat mereka untuk mematuhi syarat-syarat perjanjian yang telah ditandatangani. Elemen penguatkuasaan merupakan mekanisme yang diguna pakai oleh KPT bagi memastikan pelajar tajaan KPT mematuhi perjanjian yang ditandatangani untuk menamatkan pengajian dalam tempoh tajaan seterusnya menyumbang bakti kepada negara. Dalam hubungan ini, pelajar tajaan yang mengikuti pengajian di institusi pengajian tinggi hendaklah menamatkan pengajian dalam tempoh tajaan yang diluluskan dan berkhidmat dengan Kerajaan bagi mematuhi perjanjian yang berkuat kuasa.

Kegagalan untuk mematuhi syarat-syarat yang dinyatakan dalam surat tawaran KPT dan dokumen ikatan perjanjian akan mengakibatkan pelajar dikenakan tuntutan ganti rugi. Tuntutan ganti rugi dikenakan ke atas pelajar yang gagal menamatkan pengajian dalam tempoh penajaan seperti yang ditetapkan. Jumlah tuntutan ganti rugi yang dikenakan adalah sebanyak RM120,000 hingga RM160,000 bagi pengajian dalam negara dan kos perbelanjaan sebenar yang dikeluarkan oleh Kerajaan bagi pengajian luar negara.

Surat Penyata Baki

Pemecah kontrak boleh membuat permohonan secara bertulis melalui surat/ e-mel / faks. Penyata rasmi baki terkini ganti rugi akan dikeluarkan dalam masa tiga (3) hari bekerja dari tarikh terima permohonan.

Bayaran Balik

Kaedah saluran bayaran:

Tatacara Pembayaran Menggunakan Mesin Deposit Tunai Bank Islam

 1. Prosedur pembayaran:
  • Pilih menu YURAN IPT /BILL PRESENTMENT
  • Masukkan no. kad pengenalan Pelajar
  • Pilih MOHE
  • Sahkan maklumat Peminjam dan masukkan wang
  • Sahkan jumlah kemasukkan wang
  • Transaksi selesai dan ambil Resit
 2. Sila simpan resit sebagai bukti pembayaran.

BANK ISLAM (BIMBB) Internet Banking

Untuk menggunakan perkhidmatan ini, peminjam/pemecah kontrak perlu membuka akaun perbankan internet BIMB di capaian www.bankislam.com.my. Pilih "Payment/Services" >> Bill Presentment >> New IC Number >> Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

CIMB CLICKS

Bayaran melalui laman web di capaian www.cimbclicks.com.my.

SALURAN BAYARAN BERHAMPIRAN DI BANGUNAN KPT

(terhad kepada pemegang kad ATM Bank Islam sahaja)

MESIN ATM BANK ISLAM

(terhad kepada pemegang kad ATM Bank Islam sahaja)

Pembayaran melalui ATM hanya boleh dilakukan oleh pemegang kad ATM Bank Islam sahaja.

NOTA: Mohon nyatakan No. KP dan emelkan bukti pembayaran ke Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. untuk pengemaskinian lejer oleh Kementerian

Tuntutan Lebihan Bayaran Ganti Rugi / Elaun Terlebih Bayar

Sistem Semakan Penyata

Permohonan tuntutan lebihan bayaran balik tuntutan ganti rugi / ETB hendaklah dibuat dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti berikut:

 • Borang Tuntutan Lebihan Bayaran Balik Tuntutan Ganti Rugi / ETB (muat turun borang);
 • Salinan maklumat akaun bank;
 • Salinan slip gaji bagi dua (2) bulan terakhir (ada potongan dan tiada potongan KPT)

Log Masuk Sistem

Paparan pemakluman: Lejer menunjukkan tuan/puan mempunyai lebihan bayaran.

Kemaskini Maklumat / Status Pemecah Kontrak

Sekiranya peminjam telah bertukar alamat atau tidak menerima sebarang surat tuntutan bayaran balik dalam tempoh enam (6) bulan selepas tamat pengajian, pengemaskinian alamat atau maklumat lain peminjam boleh dibuat melengkapkan borang kemas kini maklumat (muat turun borang).

Di samping itu juga, adalah menjadi tanggungjawab peminjam / penjamin / waris untuk memaklumkan kepada Kementerian mengenai kematian / keilatan/ sakit kronik peminjam dengan kadar segera untuk mengelakkan surat peringatan / pematuhan jadual bayaran balik dikeluarkan kepada peminjam. Pemakluman tersebut boleh dibuat dengan melengkapkan borang pemakluman kematian / keilatan / sakit kronik peminjam (muat turun borang).

 • Borang Kemas Kini Maklumat;
 • Borang Pemakluman Kematian/Keilatan/Sakit Kronik Peminjam TPP.

Borang yang lengkap boleh dikirimkan melalui e-mel kepada Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. atau diposkan ke alamat berikut:

Seksyen Penguatkuasaan dan Kutipan Balik
Bahagian Biasiswa
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5
62200 W.P. Putrajaya
Tel: 0388706000
Faks: 0388706839

Penangguhan Pembayaran / Penjadualan Semula Bayaran Balik Ansuran

Pemecah kontrak boleh dipertimbangkan penangguhan bayaran balik tuntutan ganti rugi/ tempoh berkhidmat/ penjadualan semula ansuran dalam hal-hal berikut:

 • Melibatkan masalah kesihatan yang kritikal tetapi ada kemungkinan untuk pulih; ATAU
 • Melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi (Surat pengesahan daripada universiti/ institusi pengajian); ATAU
 • Masih belum bekerja

Permohonan Pengesahan Penyelesaian Pembayaran

Pemecah kontrak boleh membuat permohonan secara bertulis melalui surat / e-mel / faks dengan mengemukakan maklumat seperti berikut agar Surat Selesai Bayar tersebut dapat dikeluarkan dengan sewajarnya:

 • Nama penuh;
 • No kad pengenalan (berdasarkan perjanjian);
 • No telefon untuk dihubungi;
 • Alamat surat menyurat.
 • Terakhir dikemaskini pada .
 • Hits: 18980
Multi Language [MY] [EN]

Logo KPT

Portal Rasmi Kementerian Pendidikan Tinggi © 2022 Hak Cipta Terpelihara

Kemaskini Terakhir: Selasa 16 April 2024, 08:56:15.