Carian

PELAJAR ANTARABANGSA

INTERNATIONAL STUDENTS

Penajaan bagi pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda/ Sarjana/ PhD di Universiti Awam dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta terpilih.

Sponsorship for Bachelor's/Master's/PhD programmes at selected Public Universities and Private Higher Education Institutions.

MALAYSIAN INTERNATIONAL SCHOLARSHIP (MIS)

Penajaan kepada pelajar luar negara di peringkat Sarjana/ PhD di Universiti Awam dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta terpilih. Melibatkan pelajar 28 negara termasuk ASEAN dan Negara Komanwel

Klik Untuk Maklumat Lanjut

Sponsorship for international students in Master’s and PhD programmes at selected Public Universities and Private Higher Education Institutions. Offered to students from 28 countries including ASEAN and Commonwealth countries

Click For More Info

ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (ISDB) SCHOLARSHIP

Penajaan kepada pelajar dari negara-negara Islam dan negara-negara Islam  sedang membangun di peringkat Ijazah Sarjana Muda / Sarjana/ PhD di Universiti Awam dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta terpilih.

Klik Untuk Maklumat Lanjut

Sponsorship for students from Muslim countries and developing Muslim countries in Bachelor’s/Master’s/PhD programmes at selected Public Universities and Private Higher Education Institutions.

Click For More Info

Multi Language [MY] [EN]

Logo KPT

Portal Rasmi Kementerian Pendidikan Tinggi © 2022 Hak Cipta Terpelihara

Kemaskini Terakhir: Isnin 24 Jun 2024, 18:57:36.