Pengenalan

Latar Belakang

Berikutan rombakan Kabinet Persekutuan pada 28 Julai 2015 (Selasa) menerusi satu sidang media khas oleh YAB Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) diwujudkan semula dengan rasminya bersesuaian dengan peruntukan Akta yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. 

KPT berperanan penting dalam mewujudkan ekosistem pengajian tinggi yang terbaik di universiti awam (UA), institusi pengajian tinggi swasta (IPTS), politeknik dan juga kolej komuniti. Semua institusi ini merupakan komponen utama ekosistem pendidikan dan latihan negara yang akan menjana para pemikir, ilmuwan, sarjana, tenaga kerja mahir dan separa mahir sesuai dengan peranan masing-masing.

Bersesuaian dengan matlamat ini, KPT mempunyai tiga (3) buah jabatan bagi pengurusan institusi pengajian tinggi, iaitu:

  • Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT)- menguruskan UA dan IPTS
  • Jabatan Pendidikan Politeknik (JPP) - menguruskan politeknik
  • Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti (JPKK)- menguruskan kolej komuniti

Usaha untuk mencapai matlamat ini turut disokong oleh agensi yang berperanan penting dalam pengajian tinggi, iaitu:

  • Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Agency)- badan tunggal yang menyelia dan menyelaras jaminan kualiti dan akreditasi pendidikan tinggi negara
  • Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)- badan yang mengurus pembiayaan untuk tujuan pendidikan tinggi.

Cetak Emel