Tawaran SEARCA Graduate Scholarship for Southeast Asians (Master & PhD)

Dimaklumkan bahawa Bahagian Hubungan Antarabangsa, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah menerima sesalinan risalah mengenai SEARCA Graduate Scholarship for Southeast Asians daripada Universiti Putra Malaysia (UPM).

Maklumat Lanjut
Maklumat terperinci penawaran biasiswa tersebut boleh muat turun di:
https://www.searca.org/scholarship

Calon-calon yang berminat perlu mengemukakan permohonan lengkap sebelum 10 Julai 2020. Para calon adalah dinasihatkan untuk mematuhi tarikh yang ditetap bagi mengelakkan sebarang kesulitan kelak.