• Home
  • e-Procurement
  • Offers
  • Tender Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari Dan Mentauliah Peralatan ICT Serta Perkhidmatan Sewaannya Selama 4 Tahun Untuk Kegunaan Kementerian Pendidikan Malaysia Bagi Zon 1 hingga zon 5

Tender Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari Dan Mentauliah Peralatan ICT Serta Perkhidmatan Sewaannya Selama 4 Tahun Untuk Kegunaan Kementerian Pendidikan Malaysia Bagi Zon 1 hingga zon 5

Tawaran Tender adalah dipelawa kepada Syarikat/Pembekal yang sah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang / Sub Kod Bidang seperti di bawah dan menggunakan sistem e-Perolehan serta eP enabled bagi menyertai tender berikut:

No. Tender / Tajuk Tender Kod Bidang Tarikh / Tempat / Masa Taklimat Tender Tarikh dan Masa Tutup Tender

KPT.(S). 300 - 2 / 1 / 2

Tender Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari Dan Mentauliah Peralatan ICT Serta Perkhidmatan Sewaannya Selama 4 Tahun Untuk Kegunaan Kementerian Pendidikan Malaysia Bagi Zon 1

210101
dan
210102
dan
210103
dan
210104
dan
210105
dan
210107
dan
210109

Taklimat tender adalah DIWAJIBKAN seperti berikut:

Tarikh
9 November 2018 (Jumaat)

Masa
9.00 pagi

Tempat
Dewan Za’aba,
Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras G, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5, 62200 Putrajaya

Tarikh Tutup
30/11/ 2018 (Jumaat)

Masa
12.00 tengah hari

KPT.(S). 300 - 2 / 1 / 3

Tender Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari Dan Mentauliah Peralatan ICT Serta Perkhidmatan Sewaannya Selama 4 Tahun Untuk Kegunaan Kementerian Pendidikan Malaysia Bagi Zon 2

KPT.(S). 300 - 2 / 1 / 4

Tender Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari Dan Mentauliah Peralatan ICT Serta Perkhidmatan Sewaannya Selama 4 Tahun Untuk Kegunaan Kementerian Pendidikan Malaysia Bagi Zon 3

KPT.(S). 300 - 2 / 1 / 5

Tender Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari Dan Mentauliah Peralatan ICT Serta Perkhidmatan Sewaannya Selama 4 Tahun Untuk Kegunaan Kementerian Pendidikan Malaysia Bagi Zon 4

KPT.(S). 300 - 2 / 1 / 6

Tender Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari Dan Mentauliah Peralatan ICT Serta Perkhidmatan Sewaannya Selama 4 Tahun Untuk Kegunaan Kementerian Pendidikan Malaysia Bagi Zon 5

Dokumen tender boleh disemak dengan melayari eperolehan.gov.my mulai 5 November 2018. Syarikat/Pembekal yang layak dan berminat boleh mendapatkan dokumen tender tersebut dengan memuat turun melalui sistem ePerolehan.

Kehadiran syarikat ke sesi taklimat adalah DIWAJIBKAN bagi tender ini. Syarikat yang tidak hadir taklimat tidak dibenarkan menyertai tender ini. Hanya penama dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat tender. Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan.

Kementerian Pendidikan Malaysia tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran harga terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tender.

Print Email