• Home
  • e-Procurement
  • Pembatalan Tender Perkhidmatan Kawalan Keselamatan di Bangunan Lot 5G2 Kementerian Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi)
KPM 2018 214x50px

 NOTIS PEMBERITAHUAN

Dimaklumkan bahawa TENDER BAGI PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI BANGUNAN LOT 5G2 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PENDIDIKAN TINGGI) telah dibatalkan selaras dengan surat arahan MOF Ruj. Kami : K.KEW/PK/MOF/ePP1/59/12 Jld.(46) bertarikh 21 September 2018 berkaitan GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SELARAS DENGAN PENYUSUNAN SEMULA KEMENTERIAN DAN IMPAK KE ATAS SISTEM ePEROLEHAN DAN SISTEM ELECTRONIC GOVERNMENT PROCUMENT APPLICATION. 

Pembatalan tersebut telah dibuat pada 25 September 2018 di laman web e-Perolehan.

Segala kesulitan amatlah dikesali.

Print Email