• Home
  • e-Procurement
  • Pembatalan Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari Dan Mentauliah Peralatan ICT Serta Perkhidmatan Sewaannya Selama 4 Tahun Untuk Kegunaan Kementerian Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) Termasuk Jabatan di Bawah Kementerian Pendidikan
KPM 2018 214x50px

NOTIS PEMBERITAHUAN

Dimaklumkan bahawa TENDER BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH PERALATAN ICT SERTA PERKHIDMATAN SEWAANNYA SELAMA 4 TAHUN UNTUK KEGUNAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PENDIDIKAN TINGGI) TERMASUK JABATAN DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PENDIDIKAN TINGGI) UNTUK KESEMUA LIMA (5) ZON telah dibatalkan selaras dengan surat arahan MOF Ruj. Kami : K.KEW/PK/MOF/ePP1/59/12 Jld.(46) bertarikh 21 September 2018 berkaitan GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SELARAS DENGAN PENYUSUNAN SEMULA KEMENTERIAN DAN IMPAK KE ATAS SISTEM ePEROLEHAN DAN SISTEM ELECTRONIC GOVERNMENT PROCUMENT APPLICATION. 

Pembatalan tersebut telah dibuat pada 25 September 2018 di laman web e-Perolehan.

Segala kesulitan amatlah dikesali.

Print Email